KO AI RYU  BUJUTSU                    KIHON   BUJUTSU

koai2 STEMMA BUJUTSU

 

BUJUTSU/JUJUTSU/NINJUTSU & KARATE (ESTILOS BÁSICOS)

 

Estilos Básicos de Combate Enseñan:

AutodefensaBu Jutsu/Ju Jutsu, Karate/Taekwondo/Kick Boxing, Shoot Boxe, Boxeo

 

Para Ver Videos Click Aquí

 

  

 

 PARA VER VIDEOS CLICK AQUÍ